Њ.К.В. ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА ОДРЖАЛА САСТАНАК СА АМЕРИЧКИМ И КАНАДСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОДБОРИМА СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ У ЧИКАГУ, САД

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

 

crown-princess-katherine-held-a-meeting-with-the-serbian-diaspora-american-and-canadian-medical-board-in-chicago-usaЊено Краљевско Височанство Принцеза Катарина одржала састанак Српско-америчког и Српско-канадског медицинског одбора у Чикагу, САД. Направљен је план рада за 2014. Поред тога разговор је био концентрисан и на развој нових пројеката који укључују наставак сарадње и подршке медицинским институцијама широм Србије укључујући и образовање лекара из Србије у Сједињеним Америчким Државама и Канади.

Поред Њеног Краљевског Височанства, састанку су присуствовали:

Др Драгана Чупић, МД, Копредседавајућа Српско – америчког медицинског одбора

Др Горан Поповић, МСцХ,ДСцН,ПхД,МД(А), Клинички професор и програм менаџер, Континуирана едукација из здравствених наука за периоперативни и програм за паранестезију, Мохавк/Мекмастер Универзитет, Директор ГПА здравственог консалтинга, Хамилтон, Канада и Предесдавајући Српско-канадског медицинског одбора

Др Душица Бабовић Вуксановић, МД, ММедСц, Професор медицинске генетике – Медицински факултет, Мејо клиника, Консултант – Одељење медицинске генетике, Мејо Клиника, Рочестер, Минесота, САД

Др Ана Станковић, МД ФАЦП ФАСН  Заменик шефа кабинета, Медицински директор нефрологије и перитонеалне дијализе, Паркленд медицински центар, Бостон, Масачусетс, САД

Др Љуба Стојиљковић, МД, ПхД, Ванредни професор Анестезиологије, Одељење за анестезиологију, Центар за медицинско образовање, Симулациона технологија и тродимензионално учење, Нортвестерн универзитет, Феинберг медицински факултет, Чикаго, Илиноис, САД

Др Мира Иронс, МД, Ванредни професор педијатрије, Харвард медицински факултет, Одељење генетике дечје болнице, Бостон; Асистент професор Харвард медицинског факултета, Бостон, САД

Др Нада Милосављевић, МД, ЈД, АБПН, АБИХМ, Директор, Интегративни здравствени програм, Масачусетс, САД; Општа болница, Инструктор, Харвард медицински факултет, Бостон, Масачусетс, САД

Др Оливера Пековић, МД, Физикална медицина и рехабилитација, Монтефиоре медицински центар, Алберт Ајнштајн медицински колеџ, Бронкс, Њујорк, САД

Др Ервин Коцјанчић, МД, Уролог, Медицински центар Универзитета у Илиноису, САД

Др Живојин Павловић, МД, Директор радиологије у Сацред харт болници, САД

Др Снежана Милановић, МД, МСц, Инстуктор психијатрије, Харвард медицински факултет, Масачусетс Општа болница, Консултант МГХ центар за ментално здравље жена, САД

Следећи састанак Српско-америчког и Српско-канадског медицинског одбора ће се оржати за три недеље.

Crown Princess Katherine held a meeting with the Serbian Diaspora American and Canadian Medical Board in Chicago, USA

HRH Crown Princess Katherine held a meeting of the Serbian American and Canadian Medical Boards in Chicago, USA. An action plan for 2014 was made. Discussions also cantered around developing new projects that include continuous cooperation and support for medical institutions throughout Serbia including medical education for Serbian doctors in the United States, Canada and elsewhere.

Besides Her Royal Highness, the meeting included:

Dragana Čupić, MD, Co—chair of the Serbian American Medical Board

Goran Popović, MScH,DScN,PhD,MD(A), Clinical Professor and Program Manager, Health Science CE Periop & Paraesthesia Programs, Mohawk/McMaster University, Periop Ed-SJHH, Hamilton, Director GPA Health Consulting, Hamilton, Canada and Chair of the Serbian – Canadian Medical Board. Canada

Dušica Babović Vuksanović, MD, MMedSc, Professor of Medical Genetics – College of Medicine, Mayo Clinic, Consultant – Department of Medical Genetics, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

Ana Stanković, MD FACP FASN  Vice Chief of Staff, Medical Director Nephrology and Peritoneal Dialysis, Parkland Medical Center, Boston, Massachusetts USA

Ljuba Stojiljković, MD, PhD, Associate Professor of Anaesthesiology, Department of Anaesthesiology, Centre for Education in Medicine, Simulation Technology and Immersive Learning, North-western University, Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois, USA

Mira Irons, MD, Associate Professor of Paediatrics, Harvard Medical School; Associate Chief, Division of Genetics Children’s Hospital, Boston; Assistant Professor Harvard Medical School, Boston, USA

Nada Milosavljević, MD, JD, ABPN, ABIHM, Director, Integrative Health Program, Massachusetts, USA

GeneralHospital, Instructor, HarvardMedicalSchool, Boston, Massachusetts, USA

Olivera Peković, MD, Physical Medicine and Rehabilitation, Montefiore Medical Centre, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York, USA

Ervin Kocjančić, MD, Urologist at the University of Illinois Medical Centre, USA

Živojin Pavlović, MD, Director of Radiology at the Sacred Heart Hospital, USA

Snežana Milanović, MD, MSc, Instructor in Psychiatry, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Attending, MGH Centre for Women’s Mental Health, USA

The next Serbian-American and Canadian Board meeting will be held in three weeks time.

Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija

Tel:  +381 11 306 4000

Fax: +381 11 306 4040

Posetite www.dvor.rs

 

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia

Tel: +381 11 306 4000

Fax:+381 11 306 4040