ПРЕКО 40 ИНВЕСТИТОРА ДОШЛО НА КРАЉЕВСКИ ДВОР КАКО БИ ПРОНАШЛИ УНОСНА УЛАГАЊА У СРБИЈИ

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

 

Преко-40-инвеститора-дошло-на-Краљевски-Двор-како-би-пронашли-уносна-улагања-у-СрбијиУгледни инвестирори из Европе и Силиконске долине вечерас су били гости Краљевског Двора како би се упознали са српским ИТ предузетницима и како би сазнали нешто више о пројектима њихових компанија.

Вечерас је Краљевски Двор поново био место где су најинтересантнији ИТ пројекти презентовани инвеститорима и стручњацима за улагања – главним члановима европске мреже пословних анђела, инвеститорима из Силиконске долине и Европе, као и члановима Српске мреже пословних анђела. Госте су дочекали Г-ђа Алисон Андреwс, ћерка краљевског пара,  господин Андрија Беднарик, генерални менаџер СБАН-а и господин Александар Чабрило, председник СБАН-а.

Један од циљева Фондације Престолонаследника Александра за образовање је да ојача могућности за предузетништво у Србији. Краљевска породица пружа велику подршку предузетницима и инвеститорима у нашој земљи и однедавно се бави пројектима који повезују ове активности.

“Технолошко предузетништво у Србији интензивно напредује. Пре Преко-40-инвеститора-дошло-на-Краљевски-Двор-како-би-пронашли-уносна-улагања-у-Србији[1]неколико месеци, организовали смо Стартап Викенд на коме су људи бирали идеје и из њих стварали почетни бизнис. Нако тога, били смо домаћини Мини Сидкемпу, који представља улагање у рану фазу предузећа. Сада нам долазе пословни анђели који представљају су ту за следеће степене финансирања. Моја фондација ће наставити да негује различите аспекте предузетништва све до ризичног капитала. Време је да Србија покаже свету своје изузетне могућности, компаније и пословно окружење” – рекао је Њ.К.В. Престолонаследник Александар II

Вече инвестиција покренуто је од стране Фундраисе ИТ конференције организоване  од стране Српске мреже пословних анђела. Конференција нуди учесницима дискусију о успешним предузетницима и инвеститорима, где су чули интересантна искуства, информације о разним моделима инвестирања, као и савете о томе како доћи до средстава за финансирање.

 

Investors from all over the World meet entrepreneurs in Royal Palace

 

Преко-40-инвеститора-дошло-на-Краљевски-Двор-како-би-пронашли-уносна-улагања-у-Србији[2]Prominent investors from Silicon Valley and Europe came to The Royal Palace to meet Serbian IT entrepreneurs and to find out more about the projects of their companies.

This evening The Royal Palace was again the place where the most interesting regional IT projects were presented to more than 30 investors and investment experts –board members of European Business Angels Network, investors from Silicon Valley and all around Europe and members of the Serbian Business Angels Network. The guests were welcomed by Mrs. Alison Andrews, daughter of The Royal Couple, Mr. Andrija Bednarik, general manager and Mr. Aleksandar Cabrilo, president of Serbian Business Angels Network.

One of Crown Prince Alexander Foundation for Education goals is to strengthen entrepreneurial opportunities in Serbia. The Royal Family is already recognized as a big supporter of entrepreneurship and investing in Serbia and recently has organized projects that connect these two initiatives.

“The startup ecosystem is moving forward rapidly. In the past month, we Преко-40-инвеститора-дошло-на-Краљевски-Двор-како-би-пронашли-уносна-улагања-у-Србији[3]hosted Startup Weekend which allowed people to pitch ideas and create them into a business. Then Mini Seedcamp, which is early stage companies seeking seed money and now we have the Business Angels who are young companies to the next level of funding. Through my foundation, we will continue to foster the different stages of entrepreneurship all the way to venture funding. It is time for Serbia to show the world our incredible abilities, companies and business environment” – says HRH Crown Prince Alexander II

The Investment Evening was initiated by the Fundraise IT conference organized by Serbian Business Angels Network. The conference offers its participants live discussion panels among successful entrepreneurs and investors, where they will be able to hear some interesting personal stories, information about various investing models, success stories, experiences and valuable tips on how to fundraise for projects.

Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija

Tel:  +381 11 306 4000

Fax: +381 11 306 4040

Posetite www.dvor.rs

 

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia

Tel: +381 11 306 4000

Fax:+381 11 306 4040