ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР ПРИСУСТВОВАО ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ – CROWN PRINCE ALEXANDER ATTENDS MILITARY INTELLIGENCE AGENCY DAY CELEBRATION

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

 

02

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар у пратњи професора Драгољуба Каврана, члана Крунског савета, присуствовао је вечерас обележавању Дана Војнообавештајне агенције у згради Старог генералштаба у Београду.

Домаћин прославе био је бригадни генерал Славољуб Дабић, директор Војнообавештајне агенције коме је Престолонаследник Александар честитао Дан Војнообавештајне агенције истакавши да је сигуран да ће Агенција свој изузетно важан и захтеван посао наставити да обавља одговорно и савесно и убудуће, на добробит свих грађана Србије и наше државе.

Прослави су присуствовали и Њ.Е. г-дин Зоран Ђорђевић, нови министар одбране у Влади Републике Србије, генерал Љубиша Диковић, начелник Генералштаба Војске Србије и друге угледне званице.

Војнообавештајна агенција слави овај дан јер је у склопу реорганизације и модернизације српске војске 5. марта 1884. године (22. фебруар по старом календару) донета Уредба о ђенералштабној струци, којом је формиран Спољни одсек у оквиру Оперативног одељења Главног ђенералштаба. Тиме је први пут у модерној српској држави институционално заокружена војнообавештајна делатност, односно установљена је организацијска целина Војске која се бавила искључиво војнообавештајном делатношћу.

Спољни одсек је „проучавао земље и војске европских и суседних држава, пре свега, њихову организацију, попуњавање, састав, бројно стање, размештај, школство и устројство“.

 

CROWN PRINCE ALEXANDER ATTENDS MILITARY INTELLIGENCE AGENCY DAY CELEBRATION

 

His Royal Highness Crown Prince Alexander accompanied by Professor Dragoljub Kavran, member of the Crown Council, attended the celebration of the Day of the Military Intelligence Agency, at the former General Staff Headquarters in Belgrade tonight.

The host of the celebration was Brigadier General Slavoljub Dabic, Director of Military Intelligence Agency to whom Crown Prince Alexander congratulated the Day of the Military Intelligence Agency, pointing out that he convinced that the Agency will continue to perform its extremely important and demanding duty responsibly and conscientiously in the future, to the benefit of all citizens of Serbia and our country.

The event was attended by HE Mr. Zoran Djordjevic, new Minister of Defense in the Government of Serbia, General Ljubisa Dikovic, Chief of staff of the Army of Serbia, and other distinguished guests.

The Military Intelligence Agency is celebrating this day because on March 5, 1884 (February 22 by the Julian calendar) the Directive on the General Staff profession was issued, which formed the External Section of the Operational Department of the General Staff, as part of the reorganization and modernization of the Serbian Army. That was the first time in modern Serbian state that the military intelligence activities were institutionally completed, i.e. the organizational unit of the Army that dealt exclusively in military intelligence activity was set up.

The outer segment used to “study the countries and the armies of the European and neighboring countries, first of all, their organization, filling, composition, numerical strength, deployment, education and organization”.

Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija

Tel:  +381 11 306 4000

Fax: +381 11 306 4040

Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia

Tel: +381 11 306 4000

Fax:+381 11 306 4040