ПРИЈЕМ ЗА ЛИЧНОСТИ ГОДИНЕ У ИЗБОРУ ХЕЛЛО МАГАЗИНА У БЕЛОМ ДВОРУ

 

 

 

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

 

САОПШТЕЊЕ

Београд, 29. новембар 2012 – Њихова Краљевска Вис

 

очанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина били су вечерас домаћини пријема за „Личности 2012. године у избору Хелло магазина” у Белом Двору. Истакнуте личности из света спорта, филмске уметности, телевизије, музике и моде изабране су гласовима читалаца Хелло магазина.

Хелло! Србија је српски огранак међународне групе магазина истог имена. Издаје га домаћа компанија Хелло Медиа д.о.о. Први број српског издања Хелло магазина представљен је такође у Белом Двору пре пет година, а на насловној страни су се појавили Њ.К.В. Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина.

Њ.К.В. Престолонаследник Александар је поздравио госте и рекао: „Ви сте сви постигли изузетне резултате у својим областима и можете да будете пример својим колегама. Упорност, креативност, нове идеје и позитивна енергија су оно што Србији треба у овим тешким временима.“

Овогодишњи добитници награде за личност године су Милица Мандић, Светлана Ражнатовић, Жељко Митровић, Здравко Чолић, Северина Вучковић, Милорад Капор, Снежана Дакић Микић, Франо Ласић, Срђан Предојевић, Радош Бајић, Маја Николић, Андрија Прлаиновић, Милош Биковић, Никола Рађен, Тамара Грујић, Ненад Радујевић, Ана Дивац, Момчило Оташевић, Ивана Максимовић, Аја Јунг, Горан Милић, Даница Максимовић и Јадранка Јовановић.

Веома интересантан програм извеле су чланице новосадског бенда „Тхе Фрајле“.

 

HELLO! MAGAZINE’S PERSONS OF THE YEAR AWARD RECEPTION AT THEWHITEPALACE

 

Belgrade, 29 November 2012 – Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine hosted a reception for “Person of the Year 2012” chosen by Hello! Magazine readers tonight at theWhitePalace.

Hello!Serbiais the Serbian branch of an international group of magazines of the same name. Hello!Serbiais published by Hello Media. The first Serbian issue of Hello! was launched at theWhitePalacefive years ago, and featured TRH Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine on the front page.

HRH Crown Prince Alexander welcomed the guests and said: “You have accomplished great results in your fields and should be an example to your colleagues. Persistence, creativity, new ideas and positive energy is whatSerbianeeds in these difficult times”.

This year’s “Person of the Year Hello awards” were presented to Milica Mandic, Svetlana Raznatovic, Zeljko Mitrovic, Zdravko Colic, Severina Vuckovic, Milorad Kapor, Snezana Dakic Mikic, Frano Lasic, Srdjan Predojevic, Rados Bajic, Maja Nikolic, Andrija Prlainovic, Milos Bikovic, Nikola Radjen, Tamara Grujic, Nenad Radujevic, Ana Divac, Momcilo Otasevic, Ivana Maksimovic, Aja Jung, Goran Milic, Danica Maksimovic and Jadranka Jovanovic.

A very interesting program was performed by “The Frajle” Band fromNovi Sad.

 

 

Kraljevski Dvor

Beograd11040, Srbija

Tel:  +381 11 306 4000

Fax: +381 11 306 4040

Posetite www.dvor.rs

 

Public Relations

TheRoyalPalace

Belgrade11040,Serbia

Tel: +381 11 306 4000

Fax:+381 11 306 4040

Please visit: www.royal.rs